Felsöörs dispuut

Op uitnodiging van goede vriend dr. Somogyi Ferenc opent Cseperke het congres welke gaat over levensbeschouwende onderwerpen. Het publiek wordt getrakteerd op barok, Hongaarse en Zuid-Amerikaanse gitaarmuziek.